فرم پیش ثبت نام شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ۱۷:۱۶

فرم ثبت نام مربوط به مدرسه صدرای ولایت زرین شهر - دخترانه پایه تحصیلی یازدهم

لطفا اطلاعات را به صورت فارسی وارد نمایید
لطفا جهت بازگشت به صفحات قبلی از زدن دکمه بازگشت مرورگر خودداری فرمایید

تکمیل نمودن همه فیلدها الزامی است *

جهت واریز مبلغ : شماره حساب جام بانک ملت 8485630923 میباشد
و چنانچه مبلغ کمتر از دومیلیون ریال باشد فرم ارسال نمیشود